Booking Hostel Ljubljana
1 2 3 »

Rezervacija sobRoom booking

Take a moment of your time and send us your request. We will answer you as soon as possible.

Vzemite si trenutek časa, izponite spodnji formular in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.


Your personal data

as it appears in your document used for authentication

Vaši osebni podatki

kot so zapisani v dokumentu, s katerim se boste identificirali

Your full name
Vaše celo ime
Date of birth
Datum rojstva
Street name and number
Ulica in hišna številka
Postcode and town (and state)
Pošta in kraj
Country
Država

Your contact data

please submit all contact data where you can be reached

Vaši kontaktni podatki

vnesite čimveč kontaktov, na katerih vas lahko dosežemo

Email address
Email naslov
Additional email address
Dodatni email naslov
Mobile phone
Mobilni telefon

Room info

please fill out all fields

Podatki o sobi

izpolnite vse podatke

Booking date (from - to)
Termin rezervacije (od - do)
-
Number of persons (including yourself)

Število oseb (vključno z vami)
Number of beds in a room

Število postelj v sobi

1

2

3


Is there anything else we need to know?

enter additional contact information, any special request you may have...

Nam morate povedati še kaj?

vnesite dodatne kontaktne podatke, morebitne posebne zahteve...

Comments

Opombe